Vietnamese Version

GII THIU:

Hơn 30 năm qua, KP Trang Sc Inc. đã phn đu không ngng, sãn xut và cung cp hoàn ho đ n trang đ loi đến các hiu Kim Hoàn trên nhiu tiu bang Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu v. v.  Chúng tôi luôn có nhng kiu mu mi đy sáng to đ đáp ng nhu cu ngày càng ln rng.

 

DCH V CA CHÚNG TÔI:

KP Trang Sc Inc. là thương hiu đưc nhiu ngưi biết đến.  T thiết kế đc đáo đến cht lưng bn đp, sang trng, quí phái.  Chúng tôi cung cp cho các ca hàng Kim Hoàn và bán l nhiu quc gia trên thế gii.  Dch v khách hàng là ưu tiên cao nht ca thương hiu chúng tôi.

 

K HOCH PHÁT TRIN:

Trên lãnh vc sãn xut và thương mãi, chúng tôi luôn luôn n lc đ đt đưc thương v ngày càng cao hơn.  Kiu mu luôn đưc đi mi, đ thích hp vi thi kỳ thay đi cho th trưng mua sm.

News & Events

Jck show event

JCK 2017 Jewelry show in Vegas will be on June 5th till 8th at the Mandalay Bay hope to see you there at B44163 (bayside)  

Read More

×