Nhân viên bán hàng thường xuyên gặp phải những trường hợp từ chối mua hàng với đủ lý do. Vậy làm thế nào để vượt qua sự từ chối của khách hàng?

Chấp nhận sự từ chối, tích cực lắng nghe, chủ động đặt câu hỏi và đưa ra những câu trả lời hoặc những lời khuyến nghị thích hợp. Đặc biệt là tránh phản ứng bốc đồng với khách hàng tiềm năng là cách mỗi nhân viên bán hàng đối mặt và vượt qua sự từ chối trong bán hàng.

Chi tiết tham khảo tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=gSOHEOgAdyc