18K 087 - PLT 24007 – kpjewelry

18K 087 - PLT 24007

SKU: 087-24007-1
Tag number: 1189
Màu sắc:
TỒN KHO: 1

Mô tả

DIAMOND:
  • Round: 0.73 carat
  • Baguette: 0.20 carat

*chain not included

Sản phẩm liên quan

 18K 1025 - PLT 24015  18K 1025 - PLT 24015
Price: 1381.00

18K 1025 - PLT 24015

Item: 1025-24015
 18K 1026  - PLT 24017  18K 1026  - PLT 24017
Price: 1008.00

18K 1026 - PLT 24017

Item: 1026-24017-1
 18K 1029 - PLT 24019  18K 1029 - PLT 24019
Price: 619.00

18K 1029 - PLT 24019

Item: 1029-24019-1
 18K 1031 - PLT 24023  18K 1031 - PLT 24023
Price: 957.00

18K 1031 - PLT 24023

Item: 1031-24023-1
 18K 1035 - PLT 24026  18K 1035 - PLT 24026
Price: 774.00

18K 1035 - PLT 24026

Item: 1035-24026-1
-12%
 18K 11810 - PLT 23234  18K 11810 - PLT 23234
Price: 1254.00 1433.00

18K 11810 - PLT 23234

Item: 11810-23234

Sản phẩm đã xem

 18K 087 - PLT 24007