B23874 - APRICOT BLOSSOM – kpjewelry

B23874 - APRICOT BLOSSOM

SKU: B-23874W-1
Tag number: 7426
Màu sắc:
TỒN KHO: 2

Mô tả

18K White Gold

Gold: 5.9 Grams

Total Diamonds:

Round: 0.91 carats

Setting: 5.5mm

Sản phẩm liên quan

 18K 1025 - PLT 24015  18K 1025 - PLT 24015
Price: 1381.00

18K 1025 - PLT 24015

Item: 1025-24015
 18K 1026  - PLT 24017  18K 1026  - PLT 24017
Price: 1008.00

18K 1026 - PLT 24017

Item: 1026-24017-1
 18K 1029 - PLT 24019  18K 1029 - PLT 24019
Price: 619.00

18K 1029 - PLT 24019

Item: 1029-24019-1
 18K 1031 - PLT 24023  18K 1031 - PLT 24023
Price: 957.00

18K 1031 - PLT 24023

Item: 1031-24023-1
 18K 1035 - PLT 24026  18K 1035 - PLT 24026
Price: 774.00

18K 1035 - PLT 24026

Item: 1035-24026-1
 18K 1261 - PLT 23235  18K 1261 - PLT 23235
Price: 540.00

18K 1261 - PLT 23235

Item: 1261-23235

Sản phẩm đã xem

 B23874 - APRICOT BLOSSOM
 B23874 - APRICOT BLOSSOM
 B23874 - APRICOT BLOSSOM
 B23874 - APRICOT BLOSSOM