KPM21437 - BLOSSOM PENDANT – kpjewelry

M21437 - FLORA

SKU: PP20-464WC
Tag number: 16873
Màu sắc:
TỒN KHO: 0

Mô tả

18K White Gold/Yellow Gold
Gold: 12.8 Grams
Total Diamonds:
Round: 2.15 carats
Prongs: 7.0-7.5mm

Sản phẩm liên quan

 18K 1025 - PLT 24015  18K 1025 - PLT 24015
Price: 1381.00

18K 1025 - PLT 24015

Item: 1025-24015
 18K 1026  - PLT 24017  18K 1026  - PLT 24017
Price: 1008.00

18K 1026 - PLT 24017

Item: 1026-24017-1
 18K 1029 - PLT 24019  18K 1029 - PLT 24019
Price: 619.00

18K 1029 - PLT 24019

Item: 1029-24019-1
 18K 1031 - PLT 24023  18K 1031 - PLT 24023
Price: 957.00

18K 1031 - PLT 24023

Item: 1031-24023-1
 18K 1035 - PLT 24026  18K 1035 - PLT 24026
Price: 774.00

18K 1035 - PLT 24026

Item: 1035-24026-1
 18K 1261 - PLT 23235  18K 1261 - PLT 23235
Price: 540.00

18K 1261 - PLT 23235

Item: 1261-23235

Sản phẩm đã xem

 M21437 - FLORA
 M21437 - FLORA
 M21437 - FLORA
 M21437 - FLORA
 M21437 - FLORA
 M21437 - FLORA