M231566 - HOLLY – kpjewelry

M231566 - HOLLY

SKU: PP-520W-1
Tag number: 8412
Màu sắc:
TỒN KHO: 1

Mô tả

18K White Gold

Gold: 5.4 Grams

Total Diamonds:

Round: 1.34 carats

Setting: 7.5mm

Sản phẩm liên quan

 18K 1025 - PLT 24015 18K 1025 - PLT 24015
Price: 1381.00

18K 1025 - PLT 24015

Item: 1025-24015
 18K 1026 - PLT 24017 18K 1026 - PLT 24017
Price: 1008.00

18K 1026 - PLT 24017

Item: 1026-24017-1
 18K 1029 - PLT 24019 18K 1029 - PLT 24019
Price: 619.00

18K 1029 - PLT 24019

Item: 1029-24019-1
 18K 1031 - PLT 24023 18K 1031 - PLT 24023
Price: 957.00

18K 1031 - PLT 24023

Item: 1031-24023-1
 18K 1035 - PLT 24026 18K 1035 - PLT 24026
Price: 774.00

18K 1035 - PLT 24026

Item: 1035-24026-1
 18K 1261 - PLT 23235 18K 1261 - PLT 23235
Price: 540.00

18K 1261 - PLT 23235

Item: 1261-23235

Sản phẩm đã xem

 M231566 - HOLLY
 M231566 - HOLLY
 M231566 - HOLLY
 M231566 - HOLLY