DAZZLING DIAMOND BANGLE - KPC-VKPC-20331 – kpjewelry

V20331 - PHEDRA

SKU: V20-183WF
Tag number: 25116
Màu sắc:
TỒN KHO: 1

Mô tả

18K White Gold/ Yellow Gold
Gold: 23,4 Grams
Total Diamonds:
Round: 3,02 carats
 
 
 
 

Sản phẩm liên quan

 18K 1025 - PLT 24015  18K 1025 - PLT 24015
Price: 1381.00

18K 1025 - PLT 24015

Item: 1025-24015
 18K 1026  - PLT 24017  18K 1026  - PLT 24017
Price: 1008.00

18K 1026 - PLT 24017

Item: 1026-24017-1
 18K 1029 - PLT 24019  18K 1029 - PLT 24019
Price: 619.00

18K 1029 - PLT 24019

Item: 1029-24019-1
 18K 1031 - PLT 24023  18K 1031 - PLT 24023
Price: 957.00

18K 1031 - PLT 24023

Item: 1031-24023-1
 18K 1035 - PLT 24026  18K 1035 - PLT 24026
Price: 774.00

18K 1035 - PLT 24026

Item: 1035-24026-1
 18K 1261 - PLT 23235  18K 1261 - PLT 23235
Price: 540.00

18K 1261 - PLT 23235

Item: 1261-23235

Sản phẩm đã xem

 V20331 - PHEDRA
 V20331 - PHEDRA
 V20331 - PHEDRA
 V20331 - PHEDRA
 V20331 - PHEDRA
 V20331 - PHEDRA